“LUKOIL Croatia” d.o.o.
“LUKOIL Croatia” d.o.o.

Novosti

LUKOIL CROATIA SE PRIDRUŽIO ETIČKOM KODEKSU ZA TRANSPARENTNO PRERAČUNAVANJE KUNA U EURO

{ 9.11.2022. 15:24:45 }

LUKOIL Croatia je dragovoljno pristupio Etičkom kodeksu, cilj kojega je omogućiti pouzdanu i transparentnu zamjenu hrvatske kune eurom od 2023. godine. To će kupcima jamčiti nesmetan i jasan prijelaz cijena s kune na euro uz uvjet da se svaka kuna i svaki cent stvarno računa.

LUKOIL Croatia pristupanjem je stekao pravo na postavljanje vizualne identifikacijske oznake (naljepnice) Etičkog kodeksa na svoja prodajna mjesta i mjesta pružanja usluga.

Prestanak obveze primjene Etičkog kodeksa nastupa 31. prosinca 2023, ili s danom oduzimanja prava na isticanje vizualne identifikacijske oznake, ili s danom prestanka postojanja pravne osobnosti.

SVAKI CENT SE BROJI, SVAKA KUNA SE RAČUNA

  • Vijest u formatu PDF

Možda ćete biti zainteresovani