“LUKOIL Croatia” d.o.o.
“LUKOIL Croatia” d.o.o.

Kontakti

​OIB: 84740716328

Registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 08010007

Temeljni kapital: 276.790.200,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR3023400091100181546 — PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

Direktor društva: Ryupin Denis

+385 1 6999 301