“LUKOIL Croatia” d.o.o.
“LUKOIL Croatia” d.o.o.

Terminali

TERMINAL VUKOVAR d.o.o.

Priljevo 22 A, 32000 VUKOVAR

Terminal za gorivo u Vukovaru jedan je od najmodernijih terminala na Dunavu u Europi i jedan od najmodernijih u Hrvatskoj. Maksimalni kapacitet je 8000 m3. Instalirana oprema omogućava pretovar goriva sa riječnih tankera u cestovne ili željezničke cisterne.