“LUKOIL Croatia” d.o.o.
“LUKOIL Croatia” d.o.o.

Povijest

"LUKOIL CROATIA” D.O.O. je dioničarsko društvo koje je registrirano 2007 g. u Republici Hrvatskoj. U 2008 g. akvizirana je tvrtka Europa Mil sa 9 benzinskih postaja i terminalom Dunav u Vukovaru.

Kompanija je tijekom niza godina nastavila povećavati  svoju maloprodajnu mrežu na teritoriju Republike Hrvatske i unapređivati tehnološke procese na svojim benzinskim postajama u skladu sa svjetskim standardima i najvišim evropskim standardima.
Na ovaj način „LUKOIL CROATIA“ D.O.O. i dalje pruža kvalitetu goriva i usluga prateći svjetske standarde i najnovija tehnološka unapređenja.

1992 — Osnivanje tvrtke Europa Mil u Zagrebu

2007 — Osnivanje tvrtke LUKOIL Croatia d.o.o.

2008 — Kupovina tvrtke Europa Mil (9 Bp)+ Terminal Dunav (Vukovar) + 1 BP;

Puni rebranding svih BP-a u mreži «Europa Mil» u «LUKOIL»

2009 — Širenje mreže: izgradnja 8 BP-a,

Zakup skladišnih kapaciteta na Terminalu Omišaljе (JANAF)

 

2012 — Širenje mreže: zakup 1 BP-a

Odobravanje projekata i kupnja zemljišta za izgradnju pet benzinskih postaja u gradu Zagrebu (4) i Splitu (1)

2013 — Širenje mreže: izgradnja 5 novih BP-a i 5 BP-a, pripojenje 1 BP-e i zakup 2 BP-e

Na koncu godine maloprodajna mreža „LUKOIL"-a u Hrvatskoj» sastoji se od 48 BP-a

Udio na maloprodajnom tržištu u obujmu od 7,5%