“LUKOIL Croatia” d.o.o.
“LUKOIL Croatia” d.o.o.

Natječaji

Za sudjelovanje u natječajima koje objavi LUKOIL Croatia d.o.o. potrebna je registracija, tako da se popuni “Zahtjev za sudjelovanje u natječaju!“

Prije dostave dokumentacije ponuđači se trebaju pažljivo upoznati s informacijama, koje su navedene u pozivu (posebno o rokovima, mjestu, uvjetima provođenja natječaja i kontaktima).

Za dodatnu informaciju o načinu predaje zahtjeva i tenderskih ponuda možete se obratiti “Odjelu za natječaje i nabavu”.

Tenderi u tijeku

Informacije o svim našim aktualnim natječajima objavljena je u “Sekciji tenderi”

 

AKTUALNI NATJEČAJI