“LUKOIL Croatia” d.o.o.
“LUKOIL Croatia” d.o.o.

Kartica za gorivo

LUKOIL kartice za kupnju goriva namijenjene pravnim osobama omogućavaju jednostavno bezgotovinsko plaćanje i bolju kontrolu troškova kao i on-line praćenje preko web aplikacije te usluge call-centra. Mogućnosti poslovanja su putem sklapanja kreditnog ili debitnog (avansnog) ugovora ovisno o potrebama klijenta. LUKOIL kartice mogu se koristiti za opskrbu naftnim derivatima i dodatnim asortimanom na 47 benzinskih postaja u Hrvatskoj.

Garantiramo vrhunsku kvalitetu goriva i usluga po najvišim europskim standardima.

 1. Odgodu plaćanja do 15 dana za gorivo i trgovačku robu.

 2. Bezgotovinsko plaćanje u svim objektima LUKOIL Croatia d.o.o.

 3. Besplatne kartice / izrada i same kartice.

 4. Besplatan servis kartica /održavanje kartica i promet po istim.

 5. Jednostavna kontrola i točna informacija o kupljenom gorivu tijekom određenog razdoblja.

 6. Brzo i kulturno opsluživanje od strane visokokvalificiranog osoblja.

 7. Kvalitetna goriva i roba u mreži trgovačkih objekata u cijeloj zemlji koji rade 24 sata tijekom čitave godine.

 8. Nema ograničenja glede količine zatraženih kartica.

 • naziv organizacije/za sva vozila i osobe;

 • ime i prezime osobe/bez ograničenja;

 • registarski broj vozila/bez ograničenja.

 1. Sudsko rješenje o registraciji društva

 2. Potpisni karton

 3. Obavijest o statističkom razvrstavanju prema NKD

 4. BON 1 i 2

 5. Anketni listić

 6. Ispunjeni zahtjev za izdavanje LUKOIL kartice

 7. Kao sredstvo osiguranja plaćanja potraživanja temeljem Ugovora, Korisnik će Lukoil-u, kod potpisivanja Ugovora, uručiti:

 • bjanko zadužnicu na iznos 150 % planirane mjesečne potrošnje ovjerenu i kao jamac platac te od strane javnog bilježnika,

 • mjenicu s mjeničnim očitovanjem   ovjerenu od strane javnog bilježnika i/ili

 • bankovno jamstvo.

 • Zahtjev za LUKOIL kartice

​Verica Dumić​