“LUKOIL Croatia” d.o.o.
“LUKOIL Croatia” d.o.o.

Novosti

LUKOIL CROATIA DONIRAO DJEČJI DOM SV. ANA U VINKOVCIMA

{ 10.1.2023. 11:07:17 }

LUKOIL Croatia donirao je novčana sredstva za Dječji dom Sv. Ana u Vinkovcima, ustanovu za smještaj, njegu i skrb djece bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Time LUKOIL u Hrvatskoj i dalje usmjerava svoje dobrotvorne programe za potporu obrazovnim i medicinskim ustanovama koje pomažu u zadovoljavanju socijalnih potreba lokalne zajednice.

Djelatnici Doma zahvalili su se na primljenoj donaciji ističući kako će im ona biti od velike pomoći prilikom stvaranja još boljih uvjeta za razvijanje preventivnih programa podrške obiteljima i djeci te kako će omogućiti poboljšanje i širenje dnevnog i poludnevnog boravka kao izvaninstitucionalnog oblika skrbi o djeci.

  • Vijest u formatu PDF

Možda ćete biti zainteresovani